dijous, 8 de gener de 2009

Congreso Nacional Internet en el Aula.

Congrés dedicat a promocionar la reflexió, l'aprenentage i la implantació de les TICs al sistema educatiu formal. Us heu de donar d'alta però la part virtual és gratuïta i trobareu materials, articles, contribucions (+ de 800) i discusions.