dimarts, 19 de gener de 2010

Començar pel principi...

No sempre aprendre significa tenir que llegir un munt de coses i fer resums, memoritzar i fer exàmens, per sort cada vegada tenim més experiència en el procés d'ensenyança- aprenentatge amb mètodes més agradables. Dinàmiques, jocs i materials audiovisuals ens donen la possibilitat d'aprendre moltes coses d'una manera lúdica. Pensam, a més, que la formació que es produeix dins el marc de les "polítiques de joventut", que no està subjecte a les exigències de l'educació formal, pot permetre's i ha de permertre's el luxe de ser lúdica, divertida, holística, innovadora i participativa, sobretot partir i provocar l'experiència personal per arribar a conclusions i augmentar d'aquesta manera el coneixement significatiu de les persones.

A proposta del company de Murcia Gabriel Navarro, us proposo la visualització d'aquest video que a més de que ens mostra el començament del procés d'aprenetage d'habilitats informacionals, te molt sentit de l'humor...

Introduciendo el libro códice