dilluns, 18 de gener de 2010

Nou curs de pedagogia informacional

Be, avui comença un nou curs de pedagogia informacional dins del curs d'Informadors joves de les Illes Balears.
Tradicionalment aquest bloc és una eina compartida amb els participants del curs (em resisteixo a dir alumnes perquè pens que tots aprenem els uns dels altres). De les feines encomanades i dels materials que vagin sorgint a les discussions, al fòrum, en penjarem nous materials i potser comentaris interessants.
Cada vegada les habilitats informacionals són més importants per la vida, la Xarxa ens obliga a prendre moltes decisions ràpidament, la gestió adequada de la informació és l'èxit o el fracàs... així per exemple el domini de l'atenció amb el coneixement profund dels processos i les eines, a més d'una visió crítica de la informació ens donen la clau per ser nosaltres els actors versus espectadors passius, consumidors venuts....